logo

De Zonnedruppel

Bewustzijnscentrum

 Sjamanisme


Sjamanisme:

Het sjamanisme is de oudste vorm van religie en geneeskunde waarbij de mens in de eerste plaats gezien wordt in relatie met de natuur,
met andere levende wezens en met het geheel van zichtbare en onzichtbare krachten.
Wanneer het evenwicht daarin verstoord is en ziekte of natuurrampen optreden, wordt de hulp ingeroepen van de sjamaan.
De sjamaan kan in uitgebreide ceremonies optreden als arts, zanger, musicus, kunstenaar, priester en psychotherapeut.
Daarbij gebruikt hij alle mogelijke middelen om de patiënt lichamelijk, psychisch te genezen.
Of de mensen bij hun spirituele ontwikkeling te helpen.

Het woord sjamaan komt uit het Soemerisch en gaat wel 6000 jaar terug.
Het was de naam van de zonnegod Sjamasj en de priesters heetten ook sjamasj, wat betekent: in dienst van het licht.
De sjamaan is degene die het licht, de kennis, ontvangen heeft en verspreidt.
Kennis van zichzelf, van de mensen en van alle dingen.
En zoals het eerste sjamanistische hoofdaxioma zegt, 'hoofdzaak is de klank'.
Dat is het belangrijkste, de kennis en toepassing van de klank.

Sjamaan-zijn is geen titel, maar een toestand.Sjamanisatie: (=naam voor uitvoering van ritueel)

Hiervoor maak ik gebruik van mijn stem, mijn trom en andere muziekinstrumenten.
Tijdens de sjamanisatie gaat de sjamaan in trance.
Hij brengt zichzelf door zingen en trommelen in een andere bewustzijnsstaat waarin hij gevoeliger is voor invloeden of boodschappen die gewoonlijk verborgen blijven.
Dit kunnen geluiden zijn, kleuren, directe boodschappen, de ontmoeting met een helper of beschermgeest, directe of concrete aanwijzingen.
Ook kan het dat hij kan 'zien' wat er in de patiënt gebeurt, waar zijn klacht of probleem mee te maken heeft.
Het direct herkennen of ‘zien’ van onderliggende oorzaken waaruit de ‘oplossing’ als klank, gezang, ritueel of concrete aanwijzingen naar boven komt.(bron: Joska Soos…Ik genees niet, ik herstel de harmonie, Karnak )

joska
 
Joska Soos, mijn leraar sjamaan, is op (bijna) 87 jarige leeftijd overleden.
Dit overlijden weekt vele tranen van ontroering, dankbaarheid en liefde in mij los.

Lieve Joska,
Wens je een heerlijke aankomst in je nieuwe bestaan.
Ik wil jou danken voor zoveel.
Jij liet mij kennis maken met mijn werkelijke wezen. Jij zag, wie ik was/ben. Je hebt me zoveel gegeven.
Met veel geduld, wijsheid, warmte en liefde en met 'vaderlijke' zorg heb je me al die jaren onderwezen.
Voel me dankbaar voor al die mooie ontmoetingen.

Ik ga proberen jouw werk en kennis zo zuiver mogelijk door te geven, zal je nog dikwijls horen, zien, voelen....
VAAR WEL bijzondere man.
Voor altijd 'diep' verbonden,

Chris
15 augustus 2008
www.joskasoos.be