logo

De Zonnedruppel

Bewustzijnscentrum

 Algemene voorwaarden


Mag ik beeldmateriaal hergebruiken?

Het is toegelaten om het beeldmateriaal dat geplaatst is op onze site te verspreiden (ook via e-mail of internet), om tijdelijk of permanent op openbare plaatsen te zetten, zonder dat daarvoor de toestemming van de rechtenhouder moet gevraagd worden en/of een auteursrecht te moeten betalen.

Voorwaarde is dan wel:

    dat het beeldmateriaal zich in de oorspronkele staat bevindt. Het mag met andere woorden niet bewerkt of verwerkt worden in nieuwe composities.
    dat er geen onredelijke schade toegebracht wordt aan de belangen van de rechthebbende. Beelden doorverkopen bijvoorbeeld is uitgesloten en daarvoor is dus nog steeds de toestemming vereist van de rechthebbende.

Indien u twijfelt of u een bestand mag gebruiken, kan u ook altijd contacteren via het contactformulier.