logo

De Zonnedruppel

Bewustzijnscentrum

 De Zonnedruppel


Wij hebben in maart 2011 een oude (eind 19 de eeuw) boerderij gekocht te Ellikom.
Na 4 jaar renoveren kunnen we vandaag het oude stal-gedeelte gebruiken voor de uitvoering van één van onze dromen.  
Namelijk het oprichten van een centrum dat ondersteuning en middelen aanreikt voor groeien in bewustzijn. 

De opening van DE ZONNEDRUPPEL vond plaats op 22 januari 2016.

Onze intentie is talrijke druppeltjes zon (licht, heling) door te geven aan elke bezoeker die wij mogen ontvangen.
De naam voor ons centrum kwam spontaan naar ons toe na een stevige regenbui.
De zon na die regenbui gaf zoveel mooie (zonne)druppels op de bladeren...regen/zon...allebei hard nodig voor ons bestaan. 
Zoals verdriet en pijn soms nodig is om transformatie te laten plaatsvinden.

We willen graag één ieder die de behoefte voelt om meer bewust in het leven te staan,ondersteunen.
We koesteren de wens u passende middelen/inzichten/ervaringen te kunnen aanreiken die bijdragen tot de herontdekking van je ware wezen.
Hiervoor rekenen wij ook op externe begeleiders.

Via de intense aanwezigheid van zoveel natuur(lijks) dat je op onze plek kan ervaren, kan er ook  (opnieuw) een gevoel van verbondenheid met moeder aarde ontstaan.
We ontvangen hierdoor inzicht in het schitterend wonder van samenhang tussen alle leven hier op deze planeet.


Van harte welkom lieve aardbewoners in ons bewustzijnscentrum DE ZONNEDRUPPEL!