logo

De Zonnedruppel

Bewustzijnscentrum

 Laatste nieuws
OVERDENKINGEN:

Een momentje van helemaal LEEG ZIJN  doe je mee ?

Verlaat even:

je denkkronkels 
je gevoelens
je emoties
je verleden
je toekomstbeelden
je beelden over jezelf
je beelden over de ander
je beelden en visies hoe het leven er moet uitzien 
al je geloofsovertuigingen
al je andere overtuigingen 
al je gedachten op dit moment
al de ideeën over je lichaam
maak je leeg, leeg, leeg...

laat even alles gaan
en 

waar ben je nu ?

Voel de stilte, het onnoembare altijd aanwezig in jou...
Baadt jezelf even in die leegte van niets weten niets zijn ...leegte in al zijn volheid!
Het kan jou niet verlaten omdat dat jouw echte natuur IS.ONT-MOET:

Ik heb je nooit ontmoet.

Jij hebt mij nooit ontmoet.

Alleen als 'ik' en 'jij' verdwijnen,

zullen we elkaar ontmoeten.Enkele mooie UITSPRAKEN VAN MOOJI:

“Feelings are just visitors, let them come and go.

“Life cannot be against you, for you are Life itself. Life can only seem to go against the ego’s projections, which are rarely the truth.”

“If you give yourself one complete minute of focused presence, to simply stop; even to listen to your heart beating, it will take you out of your head and introduce you to the moment which is complete in itself. It is not on the way to another moment.

“There is a mystery within all beings bursting to reveal itself, in the ones who become quiet enough to discover it.”

“Don’t be a storehouse of memories. Leave past, future and even present thoughts behind. Be a witness to life unfolding by itself. Be free of all attachments, fears and concerns by keeping your mind inside your own heart. Rest in being. Like this, your life is always fresh and imbued with pure joy and timeless presence. Be happy, wise and free.”

“To change the world is not your mission. To change yourself is not your duty. To awaken to your true nature is your opportunity.”

“Your mantra is thank you. Just keep saying thank you. Don’t explain. Don’t complain. Just say thank you. Say thank you to Existence.”

“The greatest healing would be to wake up from what we are not.”ZONNEDRUPPELNIEUWSJES:


N I E U W:

Helende schildersdoeken:  Op aanvraag maak ik voor u een schilderij.   
Afhankelijk van uw vraag, kijken we wat het doek jou als antwoord kan,zal geven op deze specifieke vraag. (levensvragen allerhande)
U kan ook een schilderij laten maken waardoor uw algemeen welzijn (fysisch, psychisch en spiritueel) positief zal beïnvloed worden indien u zich er vaak mee verbindt.

Nodig: een gesprek van ongeveer een 20 tal minuten. En wachttijd van gemiddeld 10 dagen.
Prijs: wordt op voorhand bepaald