logo

De Zonnedruppel

Bewustzijnscentrum

 Laatste nieuws
OVERDENKINGEN:

Een momentje van helemaal leeg zijn,  doe je mee ?

Verlaat even:

je denkkronkels 
je gevoelens
je emoties
je verleden
je toekomstbeelden
je beelden over jezelf
je beelden over de ander
je beelden en visies hoe het leven er moet uitzien 
al je geloofsovertuigingen
al je andere overtuigingen 
al je gedachten op dit moment
al de ideeën over je lichaam
maak je leeg, leeg, leeg...

laat even alles gaan
en 

waar ben je nu ?

Voel de stilte, het onnoembare altijd aanwezig in jou...
Baadt jezelf even in die leegte van niets weten niets zijn ...leegte in al zijn volheid!
Het kan jou niet verlaten omdat dat jouw echte natuur IS.ONT-MOET:

Ik heb je nooit ontmoet.

Jij hebt mij nooit ontmoet.

Alleen als 'ik' en 'jij' verdwijnen,

zullen we elkaar ontmoeten.ZONNEDRUPPELNIEUWSJES:


N I E U W:

Vanaf januari 2018 kunnen er afstandshelingen aangevraagd worden via telefoon of email.
Meer info hierover vindt u terug op de website onder rubriek volwassenen, onder individuele sessies.

Helende schildersdoeken:  Op aanvraag maak ik voor u een schilderij.   
Afhankelijk van uw vraag, kijken we wat het doek jou als antwoord kan,zal geven op deze specifieke vraag. (levensvragen allerhande)
U kan ook een schilderij laten maken waardoor uw algemeen welzijn (fysisch, psychisch en spiritueel) positief zal beïnvloed worden indien u zich er vaak mee verbindt.

Nodig: een gesprek van ongeveer een 20 tal minuten. En wachttijd van gemiddeld 10 dagen.
Prijs: wordt op voorhand bepaald


O P G E L E T:

Wegens het volgen van een silent retreat met Mooji in Zmar, kunnen er in de periode van 11 tot 18 april 2018 geen mails of telefoons beantwoord worden.

De workshop van zaterdag 24 maart zal niet doorgaan wegens onvoorziene omstandigheden. Waarvoor onze excuses.
Er zal een nieuwe workshop gepland worden in de maand mei.